Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

fönsterhake~n, -hakar och fönsterhaspsubstantiv~en, ~arwindow catch
hakesubstantiv~n, hakareg. hook; fönsterhake o.d. äv. catch; hakparentes square bracketbildl.det finns en hakeett aber, hinder någonstans there is a snag in it (en nackdel a drawback to it) somewhere
© NE Nationalencyklopedin AB