Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

följeslagaresubstcompanion, follower
sällskapsubstumgänge company, society; samling personer partygöra sällskap med ngn till stationen go with sb to the station, accompany sb to the stationjag gjorde henne sällskap hem I saw her homevi gjorde sällskap till teatern we went together to the theatreha sällskap med ngn be going out with sbhålla ngn sällskap keep sb companykomma (råka) i dåligt sällskap get into bad companyi sällskap med together with, in company withföljeslagare companionförening society
© NE Nationalencyklopedin AB