Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

följandeadjektivfollowingden följande diskussionen var the discussion that followed wasföljande sätt in the following way
nästaadjektivnextnästa dag a) påföljande the next day, the following day b) nu följande next day
senareadjektivlater; motsats: förra latter; följande subsequent; kommande futuredet blir en senare fråga that will be a question for later onsenare år de här åren in the last few years
adverblater; längre fram later on
redanadverbalready; så tidigt som as early as; till och med evenredan då jag kom in märkte jag att… the moment I entered I noticed that…redan följande dag the very next dayredan som barn while still a child, even as a child
© NE Nationalencyklopedin AB