Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 fögasubstfalla till föga yield, submit <för to>
1 fögaadjektiv och adverbvery littleföga trolig not very likely, improbable
lamadjektivparalysedföga övertygande lame; svag feeble
litesubst och adverbföga little; a fewinte så lite fel ganska många not a few faultsrätt lite folk rather few peopledet vill inte säga så lite! that's saying a great deal!något, en smula a littlelite bröd some bread, a little breadvill du ha lite jordgubbar? would you like some strawberries?lite upplysningar some informationlite av varje a little of everything
© NE Nationalencyklopedin AB