Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

föddadjektivföttbornFödda rubrik BirthsFru A., född B. Mrs A., née B.; Mrs A., formerly Miss B.hon är född B. her maiden name was B.när är du född? when were you born?han är född svensk he is a Swede by birth, he was born a Swedehan är född till talare he is a born orator
segerhuvasubstantiv~n, -huvor, född med segerhuva eg. born with a caul; bildl. born to succeed
nittonhundrafemtioräkneordnineteen hundred and fiftyfödd år nittonhundrafemtio äv. born in nineteen fifty
silverskedsubstantiv~en, ~arsilver spoonfödd med silversked i munnen born with a silver spoon in one's mouth
stjärnteckensubstantiv-tecknet, =astrol. sign [of the Zodiac], star signvilket stjärntecken är du född i? what star sign are you?
farstusubstantiv~n, ~r[entrance] hall, vestibule; trappavsats landinghan faller inte i farstun för… he is not so easily impressed by…jag är inte född i farstun I wasn't born yesterday
äktenskapsubstantiv~et, =marriage; poet. wedlock äv. jur.äktenskapet högtidl. matrimony äv. jur.efter tio års äktenskap after ten years of married lifeingå äktenskap med marry; mer formellt contract a marriage (an alliance) withett barn i (ur) hans första äktenskap a child of his first marriagefödd inom (utom) äktenskapet born in (out of) wedlock
stjärnasubstantiv~n, stjärnorstar äv. bildl.; mil., gradbeteckning pip; typogr., asterisk asteriskhans stjärna har dalat his star has declined (set)tacka sin lyckliga stjärna för att… thank one's [lucky] stars that…bli stjärna rise to stardomtryck stjärna tele. press the star buttonfödd under en lycklig (olycklig) stjärna …under a lucky (an unlucky) star
födasubstantiv~nfood; näring äv. nourishment; kost äv. diet; för djur äv. feed, fodderfast föda solid food (nourishment)flytande föda slops (pl.)
transitivt verbfödde, fött (jfr född); sätta till världen give birth toföda barn give birth, have a baby (babies)födas på nytt be born anewföda levande ungar be viviparousalstra breed, begethat föder hat hatred breeds hatredge föda åt feed; försörja support, maintainföda upp djur breed, rear, raise; barn bring up
teckensubstantivtecknet, =sign <, till of>; känne~ el. bevis mark; högtidl. token; symptom symptom <i samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof>; sinnebild el. symbol emblem; symbol äv. matem.kem. <föri båda fallenskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof>; signal signal <till for>; skriv~ character; emblem badgealla tecken tyder på att… there is every indication that…det är ett gott (dåligt) tecken it is a good sign (a bad sign el. omen)ett tidens tecken a sign of the timesdet är ett teckenhälsa it is a sign (mark) of…det är ett tecken på att… it is an indication (a sign) that…ge tecken trafik. give a signal, signalinte visa något tecken till (på) illamående not show any signs (symptoms) of…, show no signs (symptoms) of…han är född i Skyttens tecken he is born under [the sign of]…, his sign is…på (vid) ett givet tecken at a given signal (sign)till (som) tecken på ngt (på att jag är…) in token (as a mark) of sth (of me being…)
© NE Nationalencyklopedin AB