Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

födasubstfood; näring nourishment; uppehälle livingfast föda solid foodflytande föda liquid food
verbgive birth toalstra breedge föda åt feed; försörja support, maintainföda upp djur breed, rear
ohälsosamadjektivunhealthy; om föda unwholesome
kalksubstkem. lime; bergart limestonei föda calcium
osundadjektivunhealthy; om föda unwholesomeom t.ex. metoder unsound
mäktigadjektivpowerful; väldig tremendous, hugeom föda heavy
hälsosamadjektivsund healthynyttig om föda wholesome
2 sundadjektivsound, healthyom föda wholesome
näringsubstföda nourishment, foodge näring åt t.ex. ett rykte lend support to
© NE Nationalencyklopedin AB