Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

fåtöljsubstarmchair, easy chair
sjunkaverbsink; falla fall, drop; bli lägre subside; minska decreasepriserna har sjunkit prices have fallentemperaturen sjunker the temperature is fallingsjunka i pris go down in pricesjunka ihop falla ihop collapsesjunka ned i en fåtölj sink into an armchair
© NE Nationalencyklopedin AB