Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

fårasubstantiv~n, fårorfurrow; rynka äv. line; ränna el. skåra äv. groovetransitivt verb~de, ~tfurrowett fårat ansikte a furrowed (lined) face
herdesubstantiv~n, herdarfåra~ o. bildl. shepherd
strömadjektiv~tströmt vatten rapid-flowing waterdet är mycket strömt här there is a strong current heresubstantiv~men, ~marströmning current; vattendrag el. ~fåra stream båda äv. bildl.kalla (varma) strömmar cold (warm) currentsdriva (följa) med strömmen drift [with the current]; bildl. go (swim) with the stream (tide)gå mot strömmen bildl. go (swim) against the streamflöde el. äv. bildl. stream, flow; starkare flood; häftig torrenten ström av ord a stream (flood, torrent) of wordsi en jämn ström in a constant streamelektr. current; elkraft powerbryta strömmen break (switch off) the current, break off the circuitkoppla (slå) på strömmen switch (turn) on the electric current (electricity)vi har ingen ström we have no electricity
© NE Nationalencyklopedin AB