Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

fårsubstsheeppl. likakött mutton
2 tackasubstfår ewe
hjärtklappningsubstpalpitationjag får hjärtklappning I get (it gives me) palpitations
talasverbvi får talas vid om saken we must have a talk about ithöra talas om hear of
rätsidasubstright side, facejag får ingen rätsida på det här I can't get this straight
dessertsubstsweet, dessert; amer. dessertvad får vi till dessert? what will we get for a sweet (for afters)?
spadersubstkortsp. spades (pl.)en spader a spadevard.spader go madjag tror jag får spader! I'll go mad in a minute!
lånaverbfå låna borrow <av from>får jag låna telefonen? may I use the telephone?låna ut lend <åt to>låna ut lend
härmedadverbherebyhärmed bifogas enclosed please findhärmed får jag meddela att… I hereby wish to inform you that…i samband härmed in this connection
fredsubstpeacejag får aldrig vara i fred I never get (have) any peacelåt mig vara i fred! leave me alone!, leave me in peace!
© NE Nationalencyklopedin AB