Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

fångenskapsubstantiv~encaptivity; fängelsevistelse imprisonment, confinementfly ur fångenskapen …from captivity
frihetsubstantiv~en, ~erfreedom; spec. som mots. till fångenskap el. tvång liberty; oberoende independencefrihet, jämlikhet, broderskap Liberty, Equality, Fraternityfrihet under ansvar freedom with responsibilityge ngn full frihet att göra ngt grant sb entire liberty to do sthta sig friheten att göra ngt take the liberty of doing sth
© NE Nationalencyklopedin AB