Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

fästaverbfasten, fix, attachfästa blicken på fix one's eyes onfästa sig vid ngn become attached to sbfästa sig vid ngt pay attention to sthvara mycket fäst vid be very much attached to
anbringaverbfästa fix; applicera apply
bifogaverbenclose; fästa vid attach
uppmärksamhetsubstattention; artighet attentiveness; iakttagelseförmåga observationfästa ngns uppmärksamhet draw sb's attention tofästa uppmärksamhet vid pay attention toväcka uppmärksamhet attract attention
beaktaverbuppmärksamma pay attention to, notice; fästa avseende vid pay regard to
skörtaverbskörta upp fästa upp tuck up; bedraga overcharge, fleece
avseendesubstreferenceha avseende relate to, refer tohänseende respect; beaktande etc. considerationfästa avseende vid pay attention tointe fästa avseende vid pay no regard toi detta avseende from this point of view, in this respectmed avseende with respect to, as regardslämna ngt utan avseende disregard sth
viktsubstweightsälja efter vikt sell by weightgå ned i vikt lose weightgå upp i vikt put on weighthålla vikten keep one's weight downbetydelse importancefästa stor vikt vid ngt attach great importance to sth
påminnaverbpåminna ngn om ngt a) få att minnas remind sb of sth b) fästa uppmärksamheten på call sb's attention to sthhan påminner om sin bror he resembles his brother, he reminds one of his brotherpåminn mig om att jag ska göra det remind me to do itpåminna sig recall
blicksubstögonkast look < at>; hastig glance < at>, glimpse < at>fästa blicken fix one's eyes onha blick för have an eye forkasta en blick have a look at, take a look atsakna blick för have no eye for
© NE Nationalencyklopedin AB