Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

fästaverbfasten, fix, attachfästa blicken på fix one's eyes onfästa sig vid ngn become attached to sbfästa sig vid ngt pay attention to sthvara mycket fäst vid be very much attached to
spännaverbsträcka ut stretch; dra åt, t.ex. rep tighten; anstränga:t.ex. krafter, röst strainspänna ngns förväntningar raise sb's expectationsspänna hanen på ett gevär cock a gunspänna musklerna flex one's musclesspänna sig tense oneself; anstränga sig strain oneselfspänn dig inte! relax!
verb och partikelverbspänna avspänna av sigunfasten; ngt fäst med rem unstrap; med spänne unbucklespänna fast ngtfasten sth on <vid to>; med rem strap sth on <vid to>; med spänne buckle sth on <vid to>spänna fast säkerhetsbältet fasten one's seatbeltspänna påspänna på sigput on; säkerhetsbälte fastenspänna åttighten
2 vidprepositionrumsbetydelse at; bredvid by; nära nearsitta vid ett bord sit at a table; bredvid sit by a tableställ cykeln vid dörren! put your bike by the doorstan ligger vid en flod the town stands on a riverhuset ligger vid en gata the house is in (amer. on) a streetvid gränsen at the frontiervid kusten on the coastsida vid sida side by sideslaget vid Hastings the battle of Hastingsför att uttrycka verksamhetsområde el. förhållande:vara anställd vid en firma be employed at a firmhan är vid marinen he is in the Navyvara fäst vid ngn be attached to sbvara fäst vid ngt be attached to sth, be fastened to sthtidsbetydelse atvid mitt besök i… when on a visit to…vid hans död on his deathvid sin död när han dog when he diedvid halka when it is slipperyvid god hälsa in good healthvid jul at Christmasvid leverans on deliveryvid middagen at dinnervid midnatt at midnightvid dåligt väder in bad weathervid arton års ålder at the age of seventeen
© NE Nationalencyklopedin AB