Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
  • Svenska
    • Svensk ordbok
    • Svenska synonymer
  • Engelska
    • Engelska gratis
    • Engelska Pro
    • Engströms engelska tekniska
    • Gullbergs engelska fackordbok
  • Tyska
  • Franska
  • Spanska
  • Arabiska
  • Italienska
  • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

fänriksubstantiv~en, ~arinom armén second lieutenant; inom flottan acting sub-lieutenant; inom flyget pilot officer; amer.:inom armén o. flyget second lieutenant; inom flottan ensign
© NE Nationalencyklopedin AB