Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

expressbyråsubstantiv~n, ~erremoval firm, transport agency; amer. express [company]; i annonser removals
expresssubstantiv~en, ~erskiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknasse expressbyrå, expresstågadverbexpress; på försändelser äv. by express (special) deliveryskicka express send by (per) express
© NE Nationalencyklopedin AB