Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

expresssubstantiv~en, ~erskiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknasse expressbyrå, expresstågadverbexpress; på försändelser äv. by express (special) deliveryskicka express send by (per) express
expresstågsubstantiv~et, =express [train]
expressgodssubstantiv~etkoll. express goods (pl.)sända ngt som expressgods send sth by express, express sth
expressbrevsubstantiv~et, =express (special delivery) letter
snabbusssubstantiv~en, ~arexpress bus (coach)
expressavgiftsubstantiv~en, ~erexpress delivery charge
snabbtågsubstantiv~et, =fast (express) train
snabbkassasubstantiv~n, -kassorfast checkout; amer. express checkout lane
snälltågsubstantiv~et, =åld. fast train, express [train]
expressbyråsubstantiv~n, ~erremoval firm, transport agency; amer. express [company]; i annonser removals
© NE Nationalencyklopedin AB