Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

explosionsubstantiv~en, ~erexplosion, detonation, bursting; jfr explodera; spec. om tryckvågorna blast
explosionssäkeradjektiv~texplosion-proof
kärnexplosionsubstantiv~en, ~ernuclear explosion
krevadsubstantiv~en, ~erexplosion, burst
befolkningsexplosionsubstantiv~en, ~erpopulation explosion
brisadsubstantiv~en, ~erviolent explosion (detonation)
urladdningsubstantiv~en, ~areg. discharge; molns äv. explosion, burst båda äv. bildl.; bildl. äv. outburst
lufttrycksubstantiv~et, =meteor. atmospheric pressure; t.ex. i däck air pressurevid explosion blast
knallsubstantiv~en, ~arbang; gevärs el. pistols äv. crack, report; vid explosion detonation; åsk~ crash, peal, clap; korks popknall och fall segna ned fall down dead on the spot
utbrottsubstantiv~et, =av t.ex. krig el. sjukdom el. uppror outbreak <av of>; vulkans eruption; av känslor outburst, burst, fit; häftigt explosion; uppsvallande ebulliencehan kommer att få ett utbrottnär han får höra det vard. he'll have a fit…, he'll blow his top…, he'll go mad…
© NE Nationalencyklopedin AB