Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

exploderaverbexplode, blow up; om något uppumpat burstexplodera av ilska explode with anger
flygaverbflyjag har aldrig flugit I have never flown, I have never been up in a planeflyga i luften explodera blow up, explode
verb och partikelverbflyga avblåsa av fly off; lossna come off suddenlyflyga pårusa på fly at, attackflyga upprusa upp spring up; öppnas fly open
© NE Nationalencyklopedin AB