Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

exploderaintransitivt verb~de, ~texplode, blow up; om sprängladdning o.d. äv. detonate; om något uppumpat burstfå ngt att explodera explode (blow up, detonate, burst) sthexplodera av skratt explode with laughter
explosionsubstantiv~en, ~erexplosion, detonation, bursting; jfr explodera; spec. om tryckvågorna blast
1 knallaintransitivt verb~de, ~tsmälla bang, crack; om åska crash; explodera detonate; om kork pop
2 luftsubstantiv~enairluften gick ur honom bildl. he ran out of steambehandla ngn som luft treat sb as if he (she etc.) did not existluft under vingarna chans till utveckling get a chance to develop (to spread one's wings)ge luft åt sin vrede (sina känslor) give vent to one's anger (feelings)det är fuktigt i luften the air is dampflyga i luften explodera blow updet där hänger i luften that's all in the airdet ligger en förändring i luften there's a change in the air (in the offing)det är vår i luften spring is in the airsiffrorna är gripna ur luften the figures have been made up (are pure invention)
flygaintransitivt verbflög, flugitfly; med flygplan äv. travel (go) by air; fladdra, om t.ex. insekt, äv. flit; rusa, störta äv. rush, dash, dartjag tycker inte om att flyga I don't like flying (air travel, going by air)flyga i luften explodera blow up, explodetiden flög i väg …flewflyga på London om flygbolag run services to Londonflyga över Atlanten fly [across] the Atlantic
transitivt verbflög, flugitflyflyga helikopter fly a helicopter
partikelverbflyga emot…stöta emot fly [up] against…, crash into…while flying; till mötes fly to meet…flyga ise fara iunder faraflyga initr. fly inflyga in mot approachflyga omkringfly (flit, rush, dash) about (around); virvla äv. whirl roundflyga pårusa på [let] fly at, attack, set uponflyga uppfly up; rusa upp start (spring) up; öppnas fly openflyga utfly out <ur of>ungarna har flugit ut [ur boet] the young birds have left their nest[s]; om barn the kids have left homeflyga överett område fly over…
2 springaintransitivt verbsprang, sprungitlöpa el. ränna run; rusa dash, dart; kila el. speciellt med små steg scamperspringa 100 meter delta i tävling run [in] the 100 metresspringa sin väg (kos) run away; 'sticka' make off; vard. cut and run, beat itspringa efter ngn vara efterhängsen run (be) after sbspringa i luften explodera explode, be blown up
partikelverbspringa avhoppa av jump off (down)springa benen av sig run oneself off one's legs, run like madspringa bortrun away (off), escape; se äv. bortsprungenspringa efterbakom run behind (after…)hämta run for, [run and] fetchspringa emottill mötes run to meet…stöta emot run into (against)…springa frameg. run (rush) forward (up) <för att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto + inf.>; t.ex. ur gömställe spring out <ur from>friare:om flöde el. idé o.d. spring forth <ur out of>; om källa o.d. äv. spout (gush, well) out <ur of>springa förbirun past, passspringa föreframför run in front, run ahead <ngn of sb>i förväg run on in front (in advance, ahead)springa i fatt ngncatch up with sb; vid förföljande äv. run down sbspringa ifrån ngn (ngt)run away from…, leave…springa inspringa in [i huset] run into the house, run indoorsspringa nedrun down (nedför trappan downstairs)springa om ngn (ngt)overtake (outrun)…springa omkringrun about (around)springa omkull ngn (ngt)run into…and knock him (it etc.) over (down)springa på ngnråka träffa run into sbstöta emot run into (against) sbspringa undanåt sidan run out of the way <för to>; skyggt run away <för from>springa upplöpa run up (uppför trappan upstairs)rinna upp spring upspringa utspringa övergata o.d. run acrossspringa över till ngn run (vard. pop) over to sb; för att hälsa på run (vard. pop) over and see sb
© NE Nationalencyklopedin AB