Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

exploateratransitivt verb~de, ~texploit äv. utsuga; gruva el. patent el. uppfinning äv. work; vattenkraft o.d. äv. harness, utilize; mark develop; naturtillgångar äv. tap, develop; ngns godtrogenhet m.m. äv. trade upon
exploaterande~t och exploateringsubstantiv~en, ~arexploitation, working, harnessing, utilization; av t.ex. mark development; jfr exploatera
utnyttjatransitivt verb~de, ~ttillgodogöra sig utilize, make use of, make the most of; exploatera (äv. orättmätigt) el. sexuellt abuse, exploitutnyttja ngt på bästa sätt make the best use of sthutnyttjangns okunnighet trade upon…utnyttja sin position use one's positionkänna sig utnyttjad feel that one is being usedbli sexuellt utnyttjad be sexually abusedväl utnyttjad tid time well spent
sugatransitivt verb och intransitivt verbsög, sugitsuck; damm~ vacuum-cleansjön suger the sea air gives you an appetitedet suger i magen [på mig] jag är så hungrig I have a hollow (sinking) feeling in my stomachsuga på en pipa suck at a pipesuga på tummen (en karamell) suck one's thumb (a sweet)
partikelverbsuga avsuga av ngn vulg. give sb a blowjob, give sb headsuga sig faststick, cling, adhere <vidi samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto>suga sig fast som en igel stick like a limpet, cling like a leechsuga ihugga i go at itsuga tag i ngn grab sbsuga i sig eg. suck [up]; bildl. drink in, imbibesuga ineg. suck in; luft äv. inhale; bildl. drink in, imbibesuga uppsuck up; om läskpapper o.d. soak up, absorb; med en svamp äv. sponge upsuga urt.ex. frukt el. med apparat sucksuga uteg. suck out; exploatera, utnyttja exploit, bleed…white; t.ex. arbetare äv. sweatsuga ut jorden impoverish the soilsuga åt sigabsorb äv. bildl., suck up
© NE Nationalencyklopedin AB