Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

expertsubstexpert < on, in>
sakkunskapsubstexpert knowledge
sakkunnigadjektivexpert, competent
kännaresubstav konst etc. connoisseur; expert expert
specialistsubstspecialist < in>; expert expert < on, in>
fackmansubstprofessional; sakkunnig expert
juristsubstpraktiserande lawyer; expert juristjuridikstuderande law student
vanadjektiverfaren experienced, trained; skicklig skilled, expert; förtrogen accustomed <vid ngt to sth; vid att göra ngt to doing sth>, used <vid ngt to sth; vid att göra ngt to doing sth>jag är van vid att lägga mig tidigt I'm used to going to bed early, I'm in the habit of going to bed earlyett språk som jag är van vid a language I am used to, a language I am familiar with
© NE Nationalencyklopedin AB