Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

experimentsubstexperiment
experimenteraverbexperiment
laborationsubstlaboratory experiment
djurförsöksubstexperiment on animals
försöksubstattempt <till att, att göra at doing, to do>; experiment experiment; prov triali rugby try
laboreraverblaborera med t.ex. en teori work on, go on; experimentera med experiment with
© NE Nationalencyklopedin AB