Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

expedieraverbsända send, send off, dispatchbeställning carry outtelefonsamtal put throughbetjäna serve, attend to
skickaverbsända send <med, per by>; expediera forward; vid bordet passvill du skicka hit brödet! please pass me the bread!
verb och partikelverbskicka eftersend forskicka i vägsend offskicka med ngtsend sth along, send sth tooskicka omkringsend round; vid bordet pass roundskicka tillbakareturn, send backskicka vidaresend on; vid bordet pass on
© NE Nationalencyklopedin AB