Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

expansionsubstexpansion
vidgningsubstbli vidare widening; bli större enlargement, expansion
upprustningsubstrearmamentreparation repair (endast sing.)ökning av kapacitet expansion, improvement
utvidgningsubstwidening, extension; om t.ex. marknaden expansion; om t.ex. inflytande enlargement
© NE Nationalencyklopedin AB