Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

exkrementersubst plexcrement (sing.)
avföringsubstmotion; exkrementer excrementha avföring pass a motion
skitsubstexkrementer shit; smuts filth; skräp damned junk, damned rubbishsnacka skit talk tripe, talk bullshitsnacka skit om ngn run sb down
© NE Nationalencyklopedin AB