Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

exempelsubstexample < of>, instance < of>till exempel (förk.t.ex.) for example, for instance
t.ex.förk. för till exempele.g.
belysandeadjektivbelysande exempel illustrative example
föregåverbkomma före precedeföregå ngn med gott exempel set sb a good example
varnandeadjektivwarninglåt det här bli ett varnande exempel för dig let this be a warning to you
statueraverbför att statuera ett exempel as a lesson to others, as a warning to others
avskräckandeadjektivom t.ex. verkan deterrentett avskräckande exempel an example of what one should not do
adverbverka avskräckande act as a deterrent
utslagsubsthudutslag rashutslag break out in a rashpå våg turn of the scale; av visare etc. deflectionavgörande decisionfälla utslag give a decision, give a verdictyttring manifestation; exempel instance
© NE Nationalencyklopedin AB