Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

tentamensubstexaminationmuntlig tentamen oral examination
besiktningsubstinspection, examination
tullbehandlingsubstcustoms examination
korsförhörsubstcross-examination
skärmbildsundersökningsubstX-ray examination
tullvisitationsubstav resgods customs examination
inträdesprovsubstuniv. etc. entrance examination
läkarundersökningsubstmedical examination; vard. medical
undersökningsubstexamination, investigation; hälsoundersökning screeningmedicinsk undersökning medical examinationvid närmare undersökning on closer examination, on closer inspectionprov test, testing
granskningsubstundersökning examination; synande scrutiny; kontroll check-up
© NE Nationalencyklopedin AB