Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

examensubstantiv=, en, examinasjälva prövningen examination; vard. examklara sin examen pass one's examinationgå upp i examen take (sit for, go in for) an exam[utbildnings]betyg:akademisk degree; lärar~ el. skeppar~ o.d. certificate; ibland diplomata (avlägga) [en] examen obtain one's degree etc.
akademiskadjektiv~tacademicakademisk examen (grad) university (academic) degree
doktoreraintransitivt verb~de, ~tstudy for (avlägga examen take) one's doctor's degree <i in>
examensskrivningsubstantiv~en, ~arskriftlig examen written examinationuppgift exam[ination] paper
skrivningsubstantiv~en, ~arskrivande writing; formulering wording, formulationskriftligt prov: written test; för examen written exam
akademikersubstantiv~n, =med examen [university] graduatevara akademiker akademiskt bildad have a university degree (education); universitetslärare university teacher, academic
omprövningsubstantiv~en, ~arreconsideration, reappraisal; undersökning reinvestigation, review äv. jur.; examen new (fresh) examinationta ngt under omprövning reconsider sth
muntligadjektiv~tom t.ex. examen, tradition, översättning oral; om t.ex. meddelande, överenskommelse verbalmuntlig tentamen univ. oral exam[ination]muntlig överläggning vanl. personal conference (discussion)
manfallsubstantiv~et, =, det blev stort manfall i strid there were a great many [men etc.] killed, there were heavy losses; i examen a great many failed
godkändadjektiv-käntapproved; som betyg passedicke godkänd failedväl godkänd passed with distinctionmycket väl godkänd passed with special distinctionbli godkänd [i examen] pass [one's examination]få godkänt obtain a pass
© NE Nationalencyklopedin AB