Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

examensubstsjälva prövningen examination, examta examen pass an examinationkuggas i examen fail an examinationutbildningsbetyg degree; lärarexamen etc. certificateen examen från Stockholms universitet a Stockholm degree
akademikersubstmed examen university graduate
skrivningsubstskriftligt prov written test; för examen written exam
doktoreraverbstudy for one’s doctor’s degree; avlägga examen take one’s doctor’s degree
anmälansubstreport <om of>; om förlust sjukdomsfall notification <om of>; till examen, tävling application, entry <till for>recension review
anmälaverbrapportera report; förlust, sjukdomsfall etc. notifyrecensera reviewanmäla sig report <för, hos to>anmäla sig som sökande till ett arbete apply for a jobanmäla sig till examen, tävling enter for
godkännaverbgå med på approve, agree to; om myndighet etc. passgodkänna ngn i examen pass sbej godkänna rejectbli godkänd passskol., betygicke godkänd failgodkänd passväl godkänd pass with distinctionmycket väl godkänd pass with great distinction
klaraverbgå i land med manage; lyckas med cope withklara sin examen pass one's examreda upp settle, arrange; lösa solveklara sig manage, get on, get byhan klarade sig på provet he passed the testhon klarar sig bra i skolan she does well at schoolhan klarar sig vid sjukdom he'll pull throughklara sig själv a) utan hjälp manage by oneself b) ekonomiskt fend for oneself
verb och partikelverbklara avfå något gjort get sth doneordna clear offbli kvitt get rid ofklara uppreda upp clear upklara sig undanget off, escapeklara utförklara explain; reda ut clear up; klargöra make clear
© NE Nationalencyklopedin AB