Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

evinnerligadjektiv~teternal; jfr evig
evigadjektiv~teternal, everlasting; ständig äv. perpetual, never-ending alla äv. vard. ('evinnerlig')var eviga, se varevigadenna eviga korv till middag! these damned sausages for dinner every day!i en evig kretsgång in a perpetual circledetta eviga regnande this everlasting (never-ending) rainden eviga staden Rom the Eternal Citydessa eviga strejker these eternal strikesdet tog en evig tid it took ages [and ages], it took foreverför evig tid (eviga tider) for ever
© NE Nationalencyklopedin AB