Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

evigadjektiv~teternal, everlasting; ständig äv. perpetual, never-ending alla äv. vard. ('evinnerlig')var eviga, se varevigadenna eviga korv till middag! these damned sausages for dinner every day!i en evig kretsgång in a perpetual circledetta eviga regnande this everlasting (never-ending) rainden eviga staden Rom the Eternal Citydessa eviga strejker these eternal strikesdet tog en evig tid it took ages [and ages], it took foreverför evig tid (eviga tider) for ever
evinnerligadjektiv~teternal; jfr evig
fördömelsesubstantiv~ncondemnationevig fördömelse eternal damnation
evigtadverbeternally, everlastingly, perpetually; jfr evig; alltid everför evigt for ever [and ever]
utopisubstantiv~n, ~erutopia; utopisk idé utopian scheme (idea)det är en utopiatt tro på en evig fred it is utopian…
ständigadjektiv~toavbruten constant, continuous; stadigvarande permanent; aldrig sinande incessant; oupphörlig continual; evig perpetualständig ledamot life-memberständig sekreterare permanent secretaryständigt utskott standing committeeleva i ständig ängslan live in constant anxiety
© NE Nationalencyklopedin AB