Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

eventuelladjektiv~tmöjlig possible; om det finns (blir m.m.) någon …if any; jfr vidareeventuella (ett eventuellt) fel any faults (fault) that may occuren eventuell fiende a potential (possible) enemyeventuella följder any consequences that may arise (that there may be)eventuella kostnader any costs that may arise, the costs if anyeventuella köpare prospective buyers
eventuelltadverbmöjligen possibly; om så behövs if necessaryeventuellt förekommande, m.m.se eventuella felm.fl. ex. under eventuelljag kan eventuellt hjälpa dig I may be able to help youhan reser eventuellt i morgon he may be going tomorrow
© NE Nationalencyklopedin AB