Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

etikettsubstumgängesformer etiquettelapp label
påskriftsubstunderskrift signaturetext på t.ex. etikett inscription; etikett på t.ex. flaska label
aktaverbbe careful with; vårda take care ofakta huvudet! mind your head!aktas för stötar på etikett handle with care; fragileakta sig take care <för att göra det not to do that (so)>, be careful <för att göra det not to do that (so)>akta dig! be careful, watch out, look outakta dig, du! hotfullt watch your step!akta dig så att du inte faller! mind you don't fall!
© NE Nationalencyklopedin AB