Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ersättaresubstsubstitute
ställföreträdaresubstdeputy; ersättare substitute; representant representative
vikariesubstför t.ex. lärare substitute; ställföreträdare deputy; ersättare stand-in
hoppaverbjump, leap, dive; mest om fågel hop
verb och partikelverbhoppa avbuss, tåg etc. jump offlossna come loosedra sig ur el. sluta back out; skol. drop outpolit. seek political asylum, defecthoppa insom ersättare step in <för ngn in sb's place>hoppa påhoppa på bussen jump on to the bushoppa på ngn fly at sbhoppa tillgive a jump, starthoppa överutelämna skip, leave out, miss out
© NE Nationalencyklopedin AB