Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ersättaverbersätta ngn compensate sb <för for>ersätta ngn för hans arbete remunerate sb for his workersätta skadan repair the damagevara i stället för, byta ut replace <med by>
uppvägaverbcounterbalance; ersätta compensate for, make up fordet uppväger nackdelarna it outweighs the disadvantages
avlösaverbvakt, i arbete relieve; följa på succeedavlösa varandra vid ratten bil. take turns at the wheel; ersätta replace
gottgöraverbngt: sona, avhjälpa make up for; en förlust make good…ersättagottgöra ngn för ngt recompense sb for sth; betala remunerate sb for sth
© NE Nationalencyklopedin AB