Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

erforderligadjektiv~trequired, necessary
nödvändigadjektiv~tallm. necessary <förngnskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasforngt, t.ex. hälsanskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto>; väsentlig essential <för to, for>; starkare vital <för to>; oumbärlig indispensable <för to, for>; erforderlig requisitedet är nödvändigt (alldeles nödvändigt) äv. it is a (an absolute) necessitylida brist på det nödvändiga[ste] be in want of actual necessities
egenskapsubstantiv~en, ~ersida, drag a) allm. qualitygoda (dåliga) egenskaper äv. good (bad) pointsmedfödda (förvärvade) egenskaper hereditary (acquired) characteristicsboken har den goda egenskapen att den är lättläst äv. the book has the virtue (advantage) of being very readable b) särskild fysisk ~, spec. i naturv. propertyjärnets egenskaper the properties of iron c) utmärkande ~ characteristic d) erforderlig el. önskvärd ~ qualificationställning, roll capacityi [min (din etc.)] egenskap av… in my (your etc.) capacity as…
© NE Nationalencyklopedin AB