Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

erbjudaverbofferhan erbjöd museet att köpa tavlan he offered the museum a chance to buy the picturehon erbjöd mig att få bo hos henne she offered to let me stay with hermedföra presentdet erbjuder vissa svårigheter it presents certain difficultiesså snart tillfälle erbjuder sig as soon as an opportunity ariseshan erbjöd sig att göra det he offered to do it
utlovaverbpromise; erbjuda offer
yppaverbröja reveal; uppenbara discloseyppa sig erbjuda sig present itself; om tillfälle etc. arise, turn up; uppstå arise
bjudaverberbjuda, räcka fram offer; servera serveinbjuda ask, invitebjuda ngn på middag ask sb to dinnerbetala treat <ngn på ngt sb to sth>det är jag som bjuder it is on megöra anbud offer; på auktion bid <på ngt for sth>
verb och partikelverbbjuda hem ngnask sb homebjuda igeninvite...back, invite...in returnbjuda upp ngntill dans ask sb for a dancebjuda uttill salu offer for salebjuda ut ngn på restaurang etc. take sb out
© NE Nationalencyklopedin AB