Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

enkeltadverbsimplyhelt enkelt simply
handgreppsubstmanipulationmed ett enkelt handgrepp in one simple operation
raktadverbrätt straight, right; helt enkelt simplyrakt fram go straight onhan gick rakt på sak he came straight to the point
receptsubstmed. prescriptionkok. recipe < for>det finns inget enkelt recept metod there's no simple formula <för for>, there's no simple method <för for>
heltadverbhelt el. helt och hållet entirely, completely; alldeles quitehelt enkelt omöjligt simply impossiblehelt nyligen quite recentlyhelt plötsligt all of a suddeninte förrän helt nyligen only recently
© NE Nationalencyklopedin AB