Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

enkeltadverbsimplyklä sig enkelt äv. dress plainlyhelt enkelt simplyjag tycker helt enkelt inte om det I [quite] simply don't like it
äggviteämnesubstantiv~t, ~nprotein; enkelt albumin
simpeltadverbhelt simpelt, se helt enkeltunder enkeltlumpet basely
portosubstantiv~t, ~npostage (endast sg.)taxa postage rateenkelt (dubbelt) porto single (double) postage
handgreppsubstantiv~et, =, med ett enkelt handgrepp in one simple operation, with a single manipulation
sonikaadverbhelt sonika helt enkelt simply; utan vidare äv. without further ado, without ceremony
receptsubstantiv~et, =med. prescriptionmedicinen säljs endast på recept …on [a doctor's] prescriptionkok.el.bildl. recipe < for>det finns inget enkelt recept bild. there is no simple method (formula) <för for>
småfolksubstantiv~etkoll. a)småfolk[et] enkelt folk humble folk, ordinary people (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasvard. little people (pl.) b) småungar little ones (kids, children) c) älvor el. tomtar o.d. little people (pl.)
enbartadverbuteslutande solely, entirely, exclusively; endast merely; helt enkelt simply; odelat whollyenbart i Stockholm finns det in Stockholm alone…det vore enbart glädjande …nothing but a pleasure
ursprungsubstantiv~et, =origin; källa source; orsak cause <tilli samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof>; härkomst extraction; saks ursprungsort äv. provenancedet har sitt ursprung i äv. it springs (originates) fromhon var av enkelt ursprung …of simple birth (origin)
© NE Nationalencyklopedin AB