Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

enkeladjektivsimplebara en vanlig enkel människa just an ordinary personlätt simple, easyinte dubbel singleen enkel biljett a single ticket; amer. a one-way ticket
simpeladjektivcommon, ordinary; enkel simplelumpen mean; tarvlig vulgar
torftigadjektivenkel plain; fattig poor; knapp el. skral scanty, meagreen torftig uppsats a scanty essay, a poor essay
slätadjektivjämn om t.ex. hy, hår, yta smooth; plan level, plane; om yta even; om mark flat; enkel, om t.ex. ring plain
matchsubstmatch; tävling competitionmatchens lirare man of the matchdet är en enkel match it's as easy as pie, it's easy peasy
1 resasubstspec. till lands journey; till sjöss voyage; överresa crossing; vard., om alla slags resor trip; med bil ride, trip; med flyg flightresor spec. längre travelsenkel resa kostar 90 kr the single fare is 90 kr; amer. the one-way fare is 90 krtrevlig resa! pleasant journey!, bon voyage! franska
verbfärdas travel, journey; till ett visst mål go <till to>; avresa leave, depart <till for>resa över Atlanten cross the Atlantic
verb och partikelverbresa bortgo away <från from>han är bortrest he has gone awayresa förbigo past, go by; passera passresa igenompass through
© NE Nationalencyklopedin AB