Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

energisubstenergy
outtröttligadjektivindefatigable; om energi etc. tireless
svikandeadjektivmed aldrig svikande energi with never-failing energy
alternativsubst och adjektivalternativealternativ energi alternative energy
klämsubstfå fingret i kläm get one's finger caughtkomma i kläm get jammedråka i kläm get into a mess, get into a fixkraft, energi force, vigour; fart etc. go, dashkläm get the hang
© NE Nationalencyklopedin AB