Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 ensubstträd juniper
2 enadverbomkring some, about
3 en (ett)räkneordoneen och en halv timme an (one) hour and a halfen till another, one more; se femför ex.
(ett)obestämda artikelnframför konsonantljud a; framför vokalljud anen sax a pair of scissors
(ett)pronomenonemin ena syster one of my sistersden ena…den andra one…the otherfrån det ena till det andra from one thing to anotherden ena dagen efter den andra one day after the othervi talade om ett och annat we talked about one thing and anotheren eller annan bok some book or otherpå ett eller annat sätt somehow, somehow or othervad är du för en? who are you?; förebrående what sort of person are you?
uppstötningsubstbelchfå en uppstötning belch
löpeldsubstsom en löpeld like wildfire
prostitueradadjektivprostituteen prostituerad a prostitute
femteplaceringsubstfå en femteplacering come fifth
fredlösadjektivoutlaweden fredlös an outlaw
transplantationsubsttransplantationen transplantation a transplant
satellitsändningsubsten satellitsändning a satellite broadcast
© NE Nationalencyklopedin AB