Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

emigreraintransitivt verb~de, ~temigrate
1 övervägatransitivt verb-vägde, -vägtbetänka el. ta i betraktande consider; begrunda reflect [up]on; överlägga med sig själv om deliberate, turn…over in one's mind; ha planer på contemplatehan överväger att emigrera he is contemplating (considering) + ing-form
© NE Nationalencyklopedin AB