Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

emedankonjunktionbecause; eftersom as, seeing [that]; då…ju sinceemedan han var sjuk, kunde han inte komma äv. being ill,…
1 tykonjunktionfor; därför att el. emedan because
nämligenadverbförklarande:ty for; eftersom since; emedan as; ju of course; ser ni you see; ska ni veta you must knowofta utan motsv.det är nämligen så (saken är nämligen den), att… the fact [,you see,] is that…; it's like this, [you see,]…framför uppräkning el. som närmare upplysning om just begagnat ord el. uttryck namely; i skrift ofta viz. (läses vanl. namely); ibland that is to say, i.e.fem världsdelar, nämligenEuropa, Asien osv. five continents, namely (viz.)…han har två stora intressen nämligenfotboll och segling he has two great interests:…
© NE Nationalencyklopedin AB