Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

embargosubstantiv~t, ~nembargopl. -eshäva ett embargo raise (lift, take off) an embargo
handelsbojkottsubstantiv~en, ~ertrade embargopl.-es
handelsembargosubstantiv~t, ~ntrade embargopl. -s
kvarstadsubstantiv~en, ~erjur. sequestration < of>; om fartyg embargo < on>; om tryckalster impoundage; tillfällig suspension < of>belägga med kvarstad sequestrate; embargo; impound, suspend
spärrsubstantiv~en, ~artekn. catch, stop, lock; jfr spärranordning, spärrhakevid in- o. utgång barrier; järnv. äv.el.vid flygplats gatehinder:allm.o.psykol. barrier; barrikad barricade; polisspärr på väg roadblock; hand., för export (import) embargo
© NE Nationalencyklopedin AB