Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ellerkonjunktionorantingen...eller either...orvarken… eller neither…norhon röker inte, eller hur? she doesn't smoke, does she?han röker, eller hur? he smokes, doesn't he?den är bra, eller hur? it's good, isn't it?, it's good don't you think?
varkenkonjunktionvarken…eller neither…norden är varken bättre eller sämre än tidigare it's no better nor worse than beforehon varken röker eller dricker she neither drinks nor (or) smokes
DVDsubsttv. etc. DVDförk. för digital video disc eller disk
dylikadjektiveller dylikt el. och dylik or the like, and the like
ärligadjektivhonest <mot to>; hederlig honourable; rättvis fairmed ärliga eller oärliga medel by fair means or foul
bussubstmischief; grövre hooliganismbus eller godis? på Halloween då barn besöker främmande trick or treat?
oavsettprepositionoberoende av irrespective of; frånsett apart fromoavsett om hon kommer eller inte whether she comes or not
uddaadjektivodd, unevenudda eller jämnt odd or evenen uddaomaka sko an odd shoe
fågelsubstbird; tamfågelel.kok. poultry koll.varken fågel eller fisk neither fish, flesh nor fowl
antingenkonjunktioneither; vare sig whetherantingen du vill eller inte whether you want to or not
© NE Nationalencyklopedin AB