Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

elementsubstantiv~et, =allm. elementkriminella element criminal elementsvara (inte vara) i sitt rätta element be in (be out of) one's elementvärmelednings~ radiatorelektriskt element electric fire (heater)fys. cellgalvaniskt element galvanic cellbyggnads~ unit
spårämnesubstantiv~t, ~nbiol. trace elementfys. tracer [element]
galvaniskadjektiv~tvoltaic, galvanicgalvaniskt element voltaic cell (element)
grundämnesubstantiv~t, ~nelement
riskmomentsubstantiv~et, =element of risk (danger)
momentsubstantiv~et, =faktor element, factor; punkt point; stadium stage, phasedet svåraste momentet i tävlingen the most difficult part (element) of…fys. el. tekn. moment
ingredienssubstantiv~en, ~eringredient; friare äv. constituent [element] <i of>
essesubstantivoböjl., ett, vara i sitt esse be in one's glory (element)
faktorsubstantiv~n, ~erallm., matem. factor; beståndsdel äv. element <i of, in>den mänskliga faktorn the human factor (equation, element)dela upp i faktorer matem. factorizepå tryckeri foreman, overseer
beståndsdelsubstantiv~en, ~arconstituent (component) [part], elementvara en väsentlig beståndsdel av (i) be part and parcel of, be an essential part of
© NE Nationalencyklopedin AB