Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

elektriskadjektivelectricelektriska apparater electrical appliances
rakapparatsubstelektrisk shaver, electric razor
motorsubstförbränningsmotor engine, motor; elektrisk motor
uppvärmningsubstheatingelektrisk uppvärmning electric heatingsport. warm-up
materielsubstt.ex. elektrisk equipment; t.ex. skrivmateriel materials (pl.)
apparatsubstinstrument apparatus <för for>; anordning, t.ex. elektrisk device, appliance; radio, tv set; t.ex. bandspelare machine
spissubstelektrisk cooker; amer. stove; gasspis gas stove; köksspis kitchen rangeöppen spis fireplacestå vid en öppen spis be busy cooking
© NE Nationalencyklopedin AB