Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

elefantungesubstantiv~n, -ungarcalf elephant
ungesubstantiv~n, ungar a)av djur:allm.ungar young, little ones b) spec.:katt~ kitten; björn~ el. lejon~ el. räv~ el. varg~ m.fl. cub; fågel~ young bird; som efterled i sammansättn., se t.ex. ankunge, elefantunge, gåsungem.fl.fågelmamman (björnhonan) med sina ungar …young [ones]katten ska få ungar …get (have) kittensföda levande ungar fackspr. be viviparousvard., barn kid; neds. brat
© NE Nationalencyklopedin AB