Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

elefantsubstantiv~en, ~erelephantse skära elefanter vard. see pink elephantsse de stora elefanterna dansa see the big boys
trumpetaintransitivt verb och transitivt verb~de, ~ttrumpet äv. om elefanttrumpeta ut trumpet [forth]
1 hanesubstantiv~n, hanarallm. male [animal]; om elefant, val m.fl. bull; fågelhane ofta cock
honasubstantiv~n, honorfemale; om vissa hovdjur el. elefant el. val el. krokodil m.fl. cow; om fåglar ofta hen; som efterled i sammansättn.se t.ex. björnhona, rävhona
© NE Nationalencyklopedin AB