Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

eldsubstantiv~en, ~arallm. fire äv. mil.; bildl. äv.:hetta, glöd ardoureld! mil. fire!eld upphör! mil. cease fire!elden är lös! [fire,] fire!bli eld och lågor för become very enthusiastic aboutbesvara elden mil. return the firefatta (ta) eld catch fire; explosionsartat burst into flamesge eld mil. fire, open fire <mot on>göra upp eld make (light) a firesätta (tända) eld set fire to, set…on fireöppna eld mil. open fire <mot (på) on>röra om i elden stir (poke up) the fireleka med elden bildl. play with firemed tändstickor el. tändare lightjag får inte eld på veden (cigarren) the wood won't (I can't get the cigar to) lighthar du eld? have you got a light?
bengaliskadjektiv~tBengalesebengalisk eld Bengal lightbengalisk tiger Bengal tiger
tuttatransitivt verb~de, ~ttutta [eld] på ngt vard. set fire to sth, set sth on fire
urblåstadjektiv=eg. blown out; genom bombning gutted; genom eld …gutted by firevard., dum dim, dim-witted; amer. dumb
motståndskraftigadjektiv~tresistant <mot to, against>motståndskraftig mot eld fireproofmotståndskraftig mot rost rust-resisting, rust-resistant
spytransitivt verb och intransitivt verb~dde, ~ttvard. throw up, puke; amer. barfspy [ut] eld (rök) belch forth (out)…
fyrsubstantiv~en, ~arfyrtorn lighthouse; mindre kustfyrel.flygfyr beacon; fyrljus lightbemannad fyr manned lighthouseroterande fyr revolving lighteld firefyr i t.ex. spisen light
släckatransitivt verbsläckte, släcktallm. put out; t.ex. eld äv. extinguish; t.ex. gas äv. turn off; t.ex. elektriskt ljus äv. switch off; t.ex. törst quench, slakeljuset (det) är släckt the light is out
tändatransitivt verbtände, täntfå att brinna light; tekn.se antända; elljus turn (switch, put) ontända [belysningen (ljuset)] put (turn) on the light[s]tända en brasa make a firetända en tändsticka äv. strike a match (light)ljuset (det) är tänt the light is ontända eld på… set fire to…; hus äv. set…on fireintransitivt verbtände, täntfatta eld catch fire; om tändsticka ignitemotorn tänder inte there is something wrong with the ignition [of the engine]vard., brusa upp flare up; få erotiska känslor el. bli entusiastisk be (get) turned on, turn onvard.tända på ngn (ngt), se vara (bli) tändunder tänd
partikelverbtända avvard., efter narkotikarus come down; tvärt sluta med tyngre narkotika go cold turkeytända påse tända eld påovanvard., använda narkotika:vid enstaka tillfälle get high; som vana turn on
kvävatransitivt verbkvävde, kvävtallm. choke; om syrebrist el. rök äv. suffocate, stifle; om gas asphyxiate; eldel.med t.ex. kudde smother; gäspning el. gråt el. skratt stifle, smother; hosta el. opposition suppress; revolt quellvara nära att kvävas be almost choking (ready to choke) <av with>
© NE Nationalencyklopedin AB