Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

eländigadjektiv~twretched, miserable; dålig very poor, lamentable; [ur]usel, vard. rotten, lousyeländig stackare wretch
erbarmligadjektiv~teländig el. usel wretched, miserable; mycket dålig (svag) very poor; ömkansvärd pitiable
jämmerligadjektiv~teländig el. ömklig miserable, wretched, pitiableklagande mournful, wailing
1 armadjektiv~tstackars el. fattig poor; eländig wretched, miserable
stackaresubstantiv~n el. stackarn, =allm. poor creature (starkare devil); eländig varelse [poor] wretch; krake weakling; ynkrygg coward; som efterled i sammansättn. vanl. poor…den stackaren! poor thing (devil)!
useladjektiv~t, uslaallm. el. t.ex. om varelse el. bostad el. mat el. väder wretched; eländig äv. miserable; tarvlig el. gemen vile, base, meanusel betalning paltry payment
olyckligadjektiv~tbetryckt unhappy <över about>; djupt distressed; eländig miserable, wretched; drabbad av olycka el. otur unfortunate, unlucky, ill-fated, hapless; beklaglig unfortunate, deplorablefå en olycklig utgång have an unfortunate endingolyckligt misstag fatal blunder
ynkligadjektiv~tömklig pitiable, pitiful; eländig el. usel poor, miserable, wretched; jämmerlig piteous; futtig paltry; liten punygöra en ynklig figur cut a sorry figureregeringens ynkliga hållning the pitiable conduct of the governmentmed ynklig röst in a piteous voiceen ynklig ursäkt a paltry (lame) excuse
eländesubstantiv~t, ~nmisery, wretchedness; otur, besvär nuisancefattigdom och elände misery and wantvilket elände! what a mess!, what a terrible state of things!till råga på eländet (allt elände) to make matters worse, on top of it alleländig sak wretched thing
© NE Nationalencyklopedin AB