Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

eländesubstantiv~t, ~nmisery, wretchedness; otur, besvär nuisancefattigdom och elände misery and wantvilket elände! what a mess!, what a terrible state of things!till råga på eländet (allt elände) to make matters worse, on top of it alleländig sak wretched thing
sattygsubstantiv~et, =vard.:rackartyg mischief; elände el. otyg damned nuisance (thing, business)
spektakelsubstantivspektaklet, =elände nuisance; uppträde scene; uppståndelse fuss; skandal scandalfestlighet spectacle
olyckasubstantiv~n, olyckorolyckligt öde o.d. misfortune, ill fortune; otur bad (ill) luck; motgång adversity, trouble; bedrövelse unhappiness; elände affliction, miserynär olyckan är framme when an accident occurs; om man har otur if things are against you, if your luck's outmissöde mishap, misfortune; olyckshändelse, t.ex. bilolycka accidenten olycka kommer sällan ensam it never rains but it poursen olycka händer så lätt accidents will happenvard., om person wretch; skämts. rascal, devilhennes olycka till son that good-for-nothing son of hers
© NE Nationalencyklopedin AB