Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

eggsubstantiv~en, ~ar[cutting] edge
påskäggsubstantiv~et, =Easter egg
äggpulversubstantiv-pulvretpowdered egg
strutsäggsubstantiv~et, =ostrich egg
äggkoppsubstantiv~en, ~aregg cup
äggstanningsubstantiv~en, ~arkok. baked egg
äggklockasubstantiv~n, -klockor[egg]-timer
äggskedsubstantiv~en, ~aregg spoon
äggrättsubstantiv~en, ~eregg dish
äggformigadjektiv~tegg-shaped; vetensk. oviform
© NE Nationalencyklopedin AB